Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14-10-2021 08:47

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5240

Tổng truy cập: 53748

PHƯỜNG GIA SÀNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Gia Sàng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.667
  • giasang@thainguyencity.gov.vn