Thí điểm các điểm dừng nghỉ phục vụ công tác vận tải hành khách liên tỉnh

14-10-2021 08:46

Ảnh minh hoạ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục vụ công tác triển khai Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Tổng cục ĐBVN thông báo danh sách vị trí các điểm dừng nghỉ phục vụ phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định thực hiện thí điểm từ ngày 13/10 - 20/10/2021 theo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT.

Đồng thời, Tổng cục đề nghị các Sở GTVT phối hợp với Sở Y tế địa phương, các Cục Quản lý đường bộ và các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức hoạt động của các vị trí điểm dừng nghỉ đáp ứng đúng yêu cầu tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Bố trí lực lượng thanh tra giao thông tổ chức điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các vị trí điểm dừng nghỉ này để đảm bảo giao thông thông suốt, không gây ra ùn tắc cục bộ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, phương tiện hoạt động trên đường.

Trong trường hợp cần điều chỉnh lựa chọn thêm vị trí điểm dừng nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Quyết định 1777/QĐ-BGTVT và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế thì có văn bản gửi các Cục Quản lý đường bộ để thống nhất thực hiện.

Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo hàng ngày theo quy định tại Quyết định 1777/QĐ-BGTVT. Tổng cục giao các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV, bố trí lực lượng thanh tra giao thông tổ chức điều tiết giao thông, hỗ trợ tổ chức hoạt động của các vị trí điểm dừng nghỉ này và giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh gây ùn tắc giao thông trên tuyến, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe ô tô.

Tổng hợp đề xuất điều chỉnh kịp thời vị trí các điểm dừng nghỉ theo đề nghị của Sở GTVT và gửi về Tổng cục ĐBVN để tiếp tục thông báo công khai trên hệ thống thông tin truyền thông.

Danh sách các trạm dừng nghỉ, xem chi tiết tại đây:

PV
duongbo.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5225

Tổng truy cập: 53734

PHƯỜNG GIA SÀNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Gia Sàng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.667
  • giasang@thainguyencity.gov.vn